Základem elektronického zabezpečovacího systému ( EZS ) je vyhodnocení nežádoucího pohybu ve střeženém prostoru a přenesení informace majiteli objektu, bytu, rodinného domu, … . Informace mohou být přenášeny na PCO ( pult centrální ochrany) s nepřetržitou monitorovací službou a výjezdní skupinou anebo lze poplachové stavy přenášet přímo na mobil prostřednictvím SMS anebo hlasovou zprávou. Majitel objektu je okamžitě informován o poplachu a může na poplach reagovat a snížit rizika spojená s napadením objektu.

V dnešní  moderní době vzniká daleko větší potřeba chránit sebe i svůj majetek, daleko více než v dobách minulých.

Trestným činům je možné účinně předcházet moderními bezpečnostními prvky, které nejen chrání Váš majetek a Vaši osobu, ale také přispívají  preventivní ochranou. Zloděj si vybírá snadné cíle, které mu krádež nekomplikují. Při zjištění komplikací, jež by vedly k nezdaru loupeže, se ve většině případů zloděj zabezpečenému objektu vyhne a nevzniknou pak hmotné škody způsobené vloupáním.

EZS může majitele informovat o události různými způsoby, které lze vzájemně kombinovat:

 • akustický alarm – siréna
  • vnitřní
  • venkovní
 • optická signalizace
  • maják
 • telefonní komunikátor přes pevnou linku
  • zabezpečovací systém zavolá na Váš mobilní telefon, nebo zašle SMS, a informuje na které, nebo kterých zónách byl vyvolán poplach.
  • Lze tlačítkem telefonu dálkově zapnout nebo vypnout alarm, nebo například si otevřít bránu nebo garážová vrata atd.
 • přes GSM  – obdoba připojení po pevné lince
 • bezdrátové na PCO ( provoz zdarma )
 • přes LAN,internet

EZS jsou učeny k monitorování:

 • detekce pohybu 
 • otevření dveří
 • rozbití oken
 • požáru
 • hlídání trezoru
 • atd.

 Celý zabezpečovací systém lze jednoduše ovládat

 • z klávesnice ovládacího panelu
  • zadáním kódu
  • stiskem klávesy
 • dálkovým ovladačem
 • biometrickou čtečkou (čtečkou-otisku prstu,obličeje,sítnice oka)
 • GSM bránou nebo pagerem
 • přes LAN nebo Internet
 • přes PC

Možnosti instalace EZS

 • drátová
  • tento způsob instalace nabízí možnost různého rozšíření systému
  • tato instalace nabízí bezúdržbový provoz
  • nevýhodou je nutnost rozvodů kabeláže ( nejlépe pod omítku    při stavbě nebo rekonstrukci objektu )
 • bezdrátová
  • výhoda tohoto typu instalací – odpadá nutnost rozvodů kabeláže
  • současně se jedná o rychlou a čistou instalaci
  • nevýhodou je nutná pravidelná údržba ( výměna baterií přibližně po třech letech )

Profesionálně instalujeme výrobky společnosti PARADOX .