Vize & Strategie

Porozumět našim zákazníkům
pomáháme zákazníkům realizovat jejich cíle implementací informačních technologií.

Být spolehlivým partnerem
který trvale přináší zákazníkům konkurenční výhodu v jejich podnikání efektivním získáváním a využíváním informací.

Rozvíjet se
v konkurenceschopnou společnost se schopností rychlého přizpůsobení novým perspektivním trendům a schopnost soustředit se na vybraná řešení a segmenty trhu.

 
 
 
 
 
 

 

Společnost Aspectis spol. s r.o. oznamuje dle $73 zákoona 4. 12/2005 Sb. O elektronických komunikacích  typy rozhraní její veřejné komunikační sítě pro připojení přístrojů

Rozhraní datových služeb

Rozhraní          Mezinárodní doporučení          Konektor                Standard

100BASE-T2    IEEE 802.3                          RJ45 ANSI                 IEC 60603

Wireless          IEEE 802.11b                      WiFi 2,4GHz

Wireless          IEEE 802.11a                      WiFi 5GHz