Internet – obecné informace

DOKUMENTY KE STAŽENÍ

Všeobecné podmínky

Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací společnosti Aspectis spol s r.o.

Ceník k 1.4. 2021

Ceník služeb internet a doplňkových služeb platný od 21.4.2021

Technická specifikace, podmínky a parametry služby

Všeobecné oprávnění č. VO-S/1/08.2020-9, kterým se mění všeobecné oprávnění č. VO-S/1/07.2005-9, kterým se stanoví podmínky k poskytování služeb elektronických komunikací, ve znění pozdějších změn

Technická specifikace rozhraní

Oznámení dle §73 odst. 7 zákona č. 127/2005 Sb.

Smlouva

Smlouva o poskytování veřejně dostupné služby elektronických komunikací. Nedílnou součástí Smlouvy dále tvoří Ceníky, definice pojmů, informace o nakládání s osobními údaji a jednotlivé dodatky ke Smlouvě. Ujednání specifikovaná ve Smlouvě mají v případě rozporu vždy přednost před ustanoveními Všeobecných podmínek.

Zásady zpracování osobních údajů

Zásady jsou vydány v souladu s nařízením (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů ( GDPR ) za účelem zajištění informační povinnosti správce dle čl. 13 GDPR.

Všeobecné oprávnění

Novelizované všeobecné oprávnění č. VO-S/1/08.2020-9, kterým se stanoví podmínky k poskytování služeb elektronických komunikací.

Výpověď smlouvy

Výpověď smlouvy o poskytování telekomunikačních služeb

Kontaktujte nás

Kovářská 105, 664 51 Jiříkovice

tel.: +420 530 335 579

internet@aspectis.cz